Mera värdelöst vetande

hangus.se © 2015 •Privaccy

Terms of use

Logotype: Preben Madsen, övrigt: hangus.


Definition

bilmissbruk: 


"Att använda en bil för ett  annat ändamål än transport från A till B."

ha

n

g

u

s


Mera värdelöst vetande

Det har visat sig i en studie som är utförd av ett forskarlag i Brasilien att när man får massage avger man energi vilken tillförs massören. På de personer som forskarstudien inriktade sig på visade det sig att de personer som blivit masserade mer än 18 timmar i sträck närmade sig ett stadium som närmast är att likna vid utbrändhet. Massörerna i fråga upplevde en hallucinatorisk känsla och kunde i en del fall orsaka gnistbildning bara genom att stryka med handen över en fläskkotlett, i ett fall räckte gnistbildningen till för att tända en grill. På grillfester kommer detta att visas och praktiseras om någon ber om eld, det ska alltså inte förväxlas med slagsmål eller övrig närkamp som till exempel kramar vilket ibland förekommer på dylika tillställningar."Sant eller falskt? Historier som publiceras här är antingen sanna eller osanna. Läsarens uppgift är att ta ställning."Varningssignaler bilmissbruk: