Brev till förlag

hangus.se © 2015 •Privaccy

Terms of use

Logotype: Preben Madsen, övrigt: hangus.


Definition

bilmissbruk: 


"Att använda en bil för ett  annat ändamål än transport från A till B."

ha

n

g

u

s


[Följebrev till XX förlag:]


Hej! Skickar in mitt manus ”En bilmissbrukares bekännelser” med förhoppning om att bli utgiven av XX förlag.


En bilmissbrukares bekännelser

”En bilmissbrukares bekännelser” utspelas i början av 1980-talet och är skriven med samma utgångspunkt som Astrid Lindgren hade när hon skrev sina berättelser. Det hon ville läsa fanns inte så hon skrev texterna själv. Jag erbjuder inte bara ett manus utan ett författarskap som baseras på en trilogi, manuset jag sänder är del två, ”En bilmissbrukares bekännelser”. Manuset till "Bilmissbrukaren" delas upp i tre delar; Fabriken, Kabeltattaren och Proselyten. Jag vill med ”En bilmissbrukares bekännelse”, visa att jag har den vilja och arbetsmoral som krävs för att skriva färdigt hela trilogin.


Bakgrund

Sedan början på 1990-talet arbetar jag som informatör, projektledare och kommunikatör inom den offentliga sektorn. Jag är idag verksam som projektledare, har fru och tre barn. Arbetet med ”En bilmissbrukares bekännelser” inleddes år 2011. Arbetet med mitt manus har därefter pågått i fyra år och projektet har levererat 62 avsnitt om bilmissbruk.


Metod

Allt material har publicerats på webbplatsen www.hangus.se vilken fungerat som plattform och informationskanal för projektet. Texterna har sedan marknadsförts för mina läsare med hjälp av Facebook, därefter har texten redigerats två gånger för att nu föreligga i ett sådant skick att jag kan skicka manuset till er. Vid dags dato är alla texter borttagna från webbplatsen. Fakta och research, särskilt den del som handlar om att göra lumpen, är gjorda med hjälp av telefonintervjuer, Google maps, Wikipedia och YouTube. Interpunktion och viss redigering återstår, men som berättelse är manuset i princip färdigt. Det finns också en fullständig personförteckning samt en detaljerad beskrivning av övergripande innehåll gjord i programmet X-mind.


Upprinnelsen till En bilmissbrukares bekännelser

Berättelsen ”En bilmissbrukares bekännelser” började som en webbplats jag byggde upp inför min femtioårsdag 2011. Precis som Bilbo i ”Sagan om ringen”, tänkte jag försvinna efter den stora festen, men skrivandet var så roligt att jag blev kvar där. Till en början skrev jag ned anekdoter om händelser som motorburen ungdom råkade ut för på 1970/80-talet. Jag trodde mig redan då förstå att det faktiskt handlade om ett missbruk av bilar. Vi människor har alltsedan bilen uppfanns utvecklat och förändrat våra bilar och bilkulturen i sig har gett upphov till företeelser som inte alls handlar om att förflytta sig från A till B, vilket är syftet med en bil. Allt annat är enligt manusets måttstock bilmissbruk.


Ensamhetens väktare

Den Ensamhetens väktare som medverkar i ”En bilmissbrukares bekännelser” behöver en särskild redogörelse för att ni på XX förlag ska förstå att huvudpersonen inte är galen. George Herbert Mead, amerikansk filosof som verkade på 1800-talet, menade att i individens psyke finns en bild av vad man kan förvänta sig av andra människor i olika typer av situationer. Denna psykiska struktur kallade han den generaliserade andre. Mead ansåg att vi människor har en inre röst som vi kan höra, mer eller mindre tydligt. En del människor tappar kontakten med sin inre röst utan att själva märka det, de slutar lyssna på sig själva. Den generaliserade andre kan ses som människans dualitet där vår inre röst ger ord åt det vi faktiskt tänker. Ensamhetens väktare är alltså inte tagen ur luften, men väktaren är en kraft som huvudpersonen i ”En bilmissbrukares bekännelser” till slut måste göra upp med, för denna inre röst är inte positiv och framåtsyftande, utan försöker leda in huvudpersonen Hangus i ensamhet och fördärv. Ensamhetens väktare ger alltså råd som gör Hangus allt mer ensam, därav namnet.


Planerad produktion

Det finns tre delar i trilogin om en själs utvecklingshistoria, en är skriven och två väntar på att bli skrivna. Den första delen, ”Byn som Gud glömde”, baseras på den viktigaste tiden för en människas själsliga utveckling - barndomen. Den vill jag skriva som erkänd författare. Uppgörelsen med Ensamhetens väktare kommer i nästa planerade produktion som också är den sista delen av trilogin ”Ett ärans fä”, och den utspelar sig i Stockholm.


Varför bilmissbruk?

Varför skriva ett manus om bilmissbruk? Det som fascinerar med ”En bilmissbrukares bekännelser” är inte själva bilarna och allt runt omkring dem. Nej, i manuset beskrivs också en ung själs utveckling. Huvudpersonen Hangus är en sökare som letar efter Gud, den stora kärleken och den perfekta bilen. Vilken av dem kommer han att hitta? Kanske alla tre? Eller ingen?


Med förhoppning om publicering:


Hangus