Farkoster

hangus.se © 2015 •Privaccy

Terms of use


Definition

bilmissbruk: 


"Att använda en bil för ett  annat ändamål än transport från A till B."

Logotype: Preben Madsen, övrigt: hangus.

Farkoster


Farkoster har stor betydelse i den klassiska litteraturen, ta bara Homeros "Odysséen" med sin trojanska häst och det skepp som den mångförslagne greken Odysséus seglade med för att nå sitt älskade Ithaca. Jag är inte lika förslagen men har stött på många olika sorters farkoster under mitt liv som bilmissbrukare. Här kan du läsa om några av dem.

Foto: Sebastian Brants "Der Narrenspiegel, das gros Narrenschiff"


Dårskeppet

Så här skrev Michel Foucault om en farkost kallad dårskeppet i avhandlingen: Vansinnets historia.


”En ny företeelse dök upp i renässansens fantasivärld och skulle snart inta en framträdande plats. Det var dårskeppet, en underlig drucken farkost som glider längs med Rhenlandets floder och de flamländska kanalerna. Detta Narrenschiff är uppenbarligen en litterär komposition som säkerligen lånats från argonauternas gamla diktcykel (Argonauterna: deltagarna i den på skeppet Argo under Jasons ledning företagna resan då det gyllene vädursskinnet skulle hämtas. grekisk mytologi). Denna hade ju nyligen återfått liv och ungdom bland de stora mytologiska temata; man hade nyss gett den institutionell gestalt i Bourgogne. Det är på modet att komponera dessa skepp vilkas last av imaginära hjältar, av etiska modeller eller av sociala typer, stiger ombord för en lång symbolisk resa som, om den inte skall tillföra dem lyckan, åtminstone skall uppenbara deras ödes anlete.”
 
Michel Foucault, "Vansinnets historia under den klassiska epoken", Arkiv förlag 1986.


Hur vet jag om den farkost jag färdas i motsvarar det jag kan förvänta mig av den? Det är en filosofisk tankegång som får näring av Foucaults text och som också kan appliceras på mitt liv som bilmissbrukare; hur vet jag att min farkost motsvarar det jag kan förvänta mig av den? Svaret är enkelt, det vet jag inte.


Ändå vill jag veta om mina farkoster motsvarat mina förväntningar? De flesta har faktiskt gjort det men det finns några undantag som inte motsvarat förväntningarna överhuvudtaget. De har varit riktiga "dårskepp" om man så vill.


Använda begrepp

Nedan citerade utdrag ur DN kulturdebatt 20 februari 2021 visar att det går att använda begreppet farkoster på ett sätt som skulle kunna legitimera min användning av begreppet. Här är det byte av namn på en utställning som är i fokus:


"Självklart måste vem som helst kunna motsätta sig idén om namnbyte. Men frågan är väl nu mer kanske hur och var man gör det. Brown Islands text lyfter alltså namnet på detta rum som en symbolisk gest, ja rent av som en performance: vad skulle det kunna medföra att byta namn? frågar de. Det är väl egentligen själva aktionen, att resa frågan. De visar att det är helt på det klara med att ett namnbyte inte löser problemet de egentligen vill ta upp. Men frågan om namnbyte har uppenbarligen varit en (effektiv) farkost för deras viktigare frågor."


Erik Berggren, Lärare på Linköpings universitet samt curator på Tegen2 och Museet för glömska.


Floskler och farkoster

Å andra sidan är DN:s kultursidor så fyllda med floskler att det är omöjligt för vanliga dödliga att läsa och förstå dem. Det segregerande språket bryter sönder resonemanget som i bästa fall förs på en abstraktionsnivå som är forskningsförberedande. 


Så strunt i kultursidorna! Ta istället del av berättelserna om de farkoster jag brukat men också missbrukat:
Varningssignaler bilmissbruk  

                         

ha

n

g

u

s