Fängelsestraff för bilmissbruk

hangus.se © 2015 •Privaccy

Terms of use

Logotype: Preben Madsen, övrigt: hangus.


Definition

bilmissbruk: 


"Att använda en bil för ett  annat ändamål än transport från A till B."

ha

n

g

u

s


Varningssignaler bilmissbruk:   

                         

Hovrätten sänker fängelsestraff för bilmissbruk

Åtalet avser att den tilltalade utdelat upprepade hammarslag mot bilens framskärmar. Han har vidare även försökt strypa bensintillförseln. Tingsrätten framhöll att bilen, en DKV, haft tur eftersom de skador den fått under händelseförloppet inte varit skrotningshotande. Genom angreppet har det likväl funnits en konkret fara för att bilen skulle drabbas av ett skrotningsföreläggande. Tingsrätten framförde att det inte stod klart vad som avbrutit angreppet på bilen men att det framgått att den tilltalade inte avbrutit det av egen fri vilja. Eventuellt kan en parkeringsvakt vara inblandad. Tingsrätten dömde till ansvar för grovt bilmissbruk bland annat för skrotförsök med sex års fängelse som påföljd. Hovrätten sänker fängelsestraffet till fem år och nio månader med hänsyn till att den tilltalade haft nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande som en följd av ett allt kraftigare bilmissbruk."Sant eller falskt? Historier som publiceras här är antingen sanna eller osanna. Läsarens uppgift är att ta ställning."