Försäkring mot bilmissbruk

hangus.se © 2015 •Privaccy

Terms of use


Definition

bilmissbruk: 


"Att använda en bil för ett  annat ändamål än transport från A till B."

Logotype: Preben Madsen, övrigt: hangus.

Ägande ej styrkt i mål om försäkringsersättning rörande missbrukad bil

Det är ostridigt i det aktuella målet om försäkringsersättning gällande en missbrukad bil att käranden har gjort avbetalningar på bilen, att hen har varit registrerad ägare till bilen samt att hen även varit försäkringstagare vid tidpunkten för olyckan. Försäkringsbolaget har dock invänt att det finns omständigheter som ger anledning att ifrågasätta att hen varit civilrättslig ägare till bilen och har framfört att uppgifter tyder på att bilen avsetts att ges bort som en examensgåva år 2018. Hovrätten finner vid en samlad bedömning att det föreligger en sådan monumental osäkerhet kring det påstådda ägandet på så vis att talan ska ogillas. Högsta domstolens dom i vilken försäkringsbolaget förpliktats att betala försäkringsersättning ändras i enlighet med detta."Sant eller falskt? Historier som publiceras här är antingen sanna eller osanna. Läsarens uppgift är att ta ställning."Varningssignaler bilmissbruk  

                         

ha

n

g

u

s