Senapssill förstörde bil

hangus.se © 2015 •Privaccy

Terms of use

Logotype: Preben Madsen, övrigt: hangus.


Definition

bilmissbruk: 


"Att använda en bil för ett  annat ändamål än transport från A till B."

ha

n

g

u

s


Friande dom gällande skadegörelse av bil genom utsläpp av senapssill

Den tilltalade har åtalats för ofredande och skadegörelse gentemot målsäganden varav den första åtalspunkten avser att han aggressivt skrikit åt hennes håll för att få henne att flytta sin bil på en parkering och därefter även fortsatt genom att följa efter henne in på matbutiken och där skrika på henne. Åtalet om skadegörelse avser att han hällt ut en senapssill på målsägandens bil på så vis att det blivit frätskador i lacken som uppgått till kostnader om 2 tkr. Hovrätten framhåller att den tilltalade visserligen haft tillgång till en burk senapssill i tiden kring gärningens förövande men att det i avsaknad på bevisning genom vilka alternativa förklaringar till händelsen kan uteslutas, inte kan anses ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade har gjort sig skyldig till brott."Sant eller falskt? Historier som publiceras här är antingen sanna eller osanna. Läsarens uppgift är att ta ställning."Varningssignaler bilmissbruk: