73-åring i bråk

hangus.se © 2015 •Privaccy

Terms of use

Logotype: Preben Madsen, övrigt: hangus.


Definition

bilmissbruk: 


"Att använda en bil för ett  annat ändamål än transport från A till B."

ha

n

g

u

s


Varningssignaler bilmissbruk:   

                         

73-åring lade sig ned i bråk mellan 17-åringar

Att en 73-årig man i sin bästa gå-bortkostym lägger sig ned på marken i ett bråk mellan två 17-åringar hör till ovanligheterna. Tingsrätten ser 73-åringens beteende som besvärande när de fäller honom för misshandel. Han straffas med 5 års fängelse.


Spikahult. Det var den 20 juli förra sommaren som de båda 17-åringarna hamnade i bråk utanför busskuren i Spikahult. En 55 år äldre man, vän till den ene 17-åringen, och som befann sig bakom busskuren, kom till undsättning och slog den andre 17-åringen i ansiktet. Så hårt han förmådde. Sedan lade han sig ned mellan de två kombattanterna (!).


Själv hävdar 73-åringen, som medger att han stod bakom busskuren för att lätta sitt hjärta, att han med knuten näve utdelade, inte någon klapp på kinden utan ett hårt slag. Den andre 17-åringen har också entydigt slagit fast att det var ett kraftigt slag som utdelades.  Offret berättade att det började skramla i munnen som av lösa tänder och blod vällde fram ur mungiporna när han försökte le åt det komiska i hela situationen. Sedan slog han ned 73-åringen som gick i backen med buller och bång.


Det är här som meningarna går isär om vad som egentligen skedde. 73-åringen menar att han velat slå som en markering till att man ska vända andra kinden till men slaget blev för hårt. Försent insåg han dess verkan och som botgöring kom han på att han kunde lägga sig ned på marken mellan de två kombattanterna. Och så skedde enligt 73-åringen som vid tillgreppet bar sin bästa gå-bortkostym.


Så var inte alls fallet menar offret som hävdar att han kände sig tvungen att slå ned 73-åringen i rent nödvärn och dessutom, för att förhindra fortsatt bråk; ge honom ett par välriktade sparkar. Den 17-åring som 73-åringen försökt hjälpa säger sig inte ha varit med denna del av händelseförloppet eftersom han stigit på bussen. Han tänkte heller inte vidare på det som skett då han menar att detta hör till vardagen när man har en 73-årig kompis.


Angriparen, 73-åringen blev hämtad med ambulans men bedömdes som varande i så dåligt skick att det vore bortkastat med fortsatt intensivvård. Han bor nu på ett hospice. Personalen där bedömer att han inte har långt kvar då rättegången verkar ha tagit det sista av hans återstående mentala krafter.


Tingsrätten ser på det hela som en ren straffexpedition där 73-åringen hämnats å en 17-årings vägnar. Därför kan brottet trots gärningsmannens ålder inte bedömas som ringa.


Påföljden blir fem års fängelse och den åtalade ska återställa busshållplatsen i dess ursprungliga skick där också markarbeten ingår. Staten ersätts med 15 000 kr för kostnaden att demontera busskuren och för genomförda DNA-tester på marken. Busslinjen till Spikahult är indragen på obestämd tid."Sant eller falskt? Historier som publiceras här är antingen sanna eller osanna. Läsarens uppgift är att ta ställning."