Skyltdöden

hangus.se © 2015 •Privaccy

Terms of use

Logotype: Preben Madsen, övrigt: hangus.


Definition

bilmissbruk: 


"Att använda en bil för ett  annat ändamål än transport från A till B."

ha

n

g

u

s


Varningssignaler bilmissbruk:   

                         

Skyltdöden uppmärksammasPå en konferens som kommunaltekniska föreningen genomförde i början på året uppmärksammades den s.k. skyltdöden. Över 50 tjänstemän med ansvar för skyltning och trafikplanering i landet hade samlats på ett kongresscenter i Motala. På konferensen anfördes bl.a. exempel från Motala där angripna skyltar ger ett felaktigt och sjukt intryck. Den s.k. skyltdöden upptäcktes i början på 1970-talet då alltfler rastade sina hundar utomhus varpå dessa angrepp accelererade, angrepp som idag leder till att skyltar böjer sig, påverkas negativt i hållfasthet och i riktigt allvarliga fall lägger sig ned mot gatan - och dör. Nedan ses ett bildcollage hämtad från professor emiritus Johan Skyltonius (Inst. för hållfasthetslära) föredrag på konferensen. Den stora bilden visar ett nyligen utfört hundangrepp på en annars oförvitlig stolpe, det syns tydligt hur stenen vittrar bort och gör stolpen vinglig, så vinglig att den till slut kan falla ned och i värsta fall skada någon förbipasserande. Motåtgärder som att införa hundförbud samt att försöka påverka hunduppfödare diskuterades på konferensen och en gemensam aktion med allergiförbundet planeras under våren. Kostnaderna i Sverige för att ersätta skyltar som drabbats av skyltdöden är i storleksordningen fem miljarder om året varför många tror att detta kan bli en avgörande fråga i årets val. Inget parti har ännu valt att kommentera frågan förutom SDE som vill ta bort den svarta färgen på gubbarna i "Här går man" skyltarna.
"Sant eller falskt? Historier som publiceras här är antingen sanna eller osanna. Läsarens uppgift är att ta ställning."